Praktisch

Verloop

Tijdens een intakegesprek bespreken we aan welke vragen je graag wilt werken. Praktijk Schitterend heeft als missie om een plek van bemoediging en bezinning te bieden, waarin nagedacht wordt over in liefdevolle balans leven met God, zichzelf en de naaste. Ik kan ondersteuning bieden bij de volgende hulpvragen: vragen rondom zelfbeeld en identiteit; beperkte energie; somberheid / stemmingsproblemen; (faal)angstklachten; en vragen rondom het functioneren als partner of ouder.

We maken samen een plan voor de inhoud, de (geschatte) duur en de doelen van onze samenwerking. Een traject bestaat doorgaans uit meerdere gesprekken, afhankelijk van je vragen. Mocht je behoefte hebben aan een afrondend verslag met een beschrijving van jouw persoonlijkheid en een samenvatting van het traject, dan kan dat.  Je tekent een overeenkomst met de randvoorwaarden voor onze samenwerking; deze kan je hier alvast inzien.

Tarieven:

De gehanteerde tarieven (vrijgesteld van BTW) zijn inkomensafhankelijk en gebaseerd op het netto gezinsinkomen. Tarieven zijn exclusief een afrondend verslag.

Categorie Netto gezinsinkomen Gesprekstarief Afrondende verslaglegging
1 Tot €1500 €45 €50
2 €1500-€2000 €55 €60
3 €2000-2500 €65 €70
4 €2500-€3000 €75 €80
5 €3000 of meer €85 €90

Wet- en regelgeving

Marieke Middel draagt zorg voor het voldoen aan de relevante wet-en regelgeving. Waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). U kunt de Privacy Policy hier inzien. De klachtenregeling kunt u hier inzien. Een klachtenfunctionaris kan benaderd worden via klacht@solopartners.nl; een geschil kan gemeld worden via geschil@solopartners.nl.

© 2019 . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.