Inspiratie

Our deepest fear
Onze grootste angst

Our deepest fear is not that we are inadequate.
Onze grootste angst is niet dat wij tekortschieten.

Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.
Onze grootste angst is dat wij oneindig krachtig zijn.

It is our light, not our darkness that most frightens us.
Het is ons licht, niet ons donker waar we het meest angstig voor zijn.

We ask ourselves: who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous?
We vragen onszelf af: wie ben ik om briljant, prachtig, getalenteerd, geweldig te zijn?

Actually, who are you not to be?
Maar, waarom zou je het niet zijn?

You are a child of God.
Je bent een kind van God.

Your playing small does not serve the world.
Als jij je klein maakt, heeft de wereld daar niets aan.

There’s nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you.
Het levert niets op als jij je klein maakt, zodat andere mensen zich niet ongemakkelijk voelen.

We are all meant to shine, as children do.
Het is onze bestemming om te schitteren, zoals kinderen dat doen.

We were born to make manifest the glory of God that is within us.
Wij zijn geboren om de luister van God in ons tot uiting te brengen.

It’s not just in some of us; it’s in everyone.
Die luister zit niet in slechts een enkeling, het is in iedereen aanwezig.

And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same.
Als wij ons licht laten schitteren, geven we anderen onbewust de ruimte om hetzelfde te doen.

As we’re liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.
Wanneer wij vrijgezet worden van onze eigen angst, geeft onze aanwezigheid vrijheid aan anderen.

Vrije vertaling van Our Deapest Fear, door Marianne Williamson

 

‘Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God.’ (2 Korintiërs 4:7)

‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’ (Jesaja 30:15)

 ‘Wie naar hem opzien, stralen van vreugde, schaamte zal hun gezicht niet kleuren.’ (Psalm 34:6)

‘Want Hij heeft ons geschapen tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.’ (Efeziërs 2:10)

© 2019 . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.